Vinje kommune

Skuterløyve

Døgnløyve og årsløyve kan nyttast i heile kommunens løypenett under føresetnad at løypene er opne. Oppdatere oversikt over opne løyper og meir informasjon om kommunens løypenett finn ein på kommunen si heimeside.

 • Årsløyve 2020

  Årsløyve 2020

  A2020

  1 000,00 kr

  Kjøp

 • Grunneigarløyve 2020

  Grunneigarløyve 2020

  G2020

  0,00 kr

  Kjøp

Lukk