Vinje kommune

Skuterløyve

Døgnløyve og årsløyve kan nyttast i heile kommunens løypenett under føresetnad at løypene er opne. Oppdatere oversikt over opne løyper og meir informasjon om kommunens løypenett finn ein på kommunen si heimeside.

Sjå vinje.kommune.no for meir informasjon
 • Årsløyve 2019

  Årsløyve 2019

  A2019

  1 000,00 kr

  Kjøp

 • Grunneigarløyve 2019

  Grunneigarløyve 2019

  G2019

  0,00 kr

  Kjøp

Lukk