Døgnløyve fra Vinje kommune

Døgnløyve

Døgnløyver tilgjengeleg for alle

Døgnløyvet kan kjøpast av alle som ynskjer. Det blir selt inntil 20 løyver pr dag.

Vel dato og kor mange dagar du vil kjøpe for nedanfor. Løyvet er gyldig i tidsrommet 05.00 - 24.00 på datoane det er kjøpt for.

{{ currentMonth.monthName }}

{{ selectedDay.date }} til {{ endDate }}

250,00 kr

Løyvet sendast på epost etter at betalinga er fullført.

Lukk