Grunneigarløyve 2019 fra Vinje kommune

Grunneigarløyve 2019

Årsløyve for registrerte grunneigarar

For å kunne få grunneigarløyvet må ein vera registrert grunneigar. Kjøpet godkjennast av kommunen.

0,00 kr

Alle som ber om grunneigarløyvet blir kontrollera mot kommunen sine register. Løyvet blir berre utskrive dersom personen vert godkjend.

Lukk